กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาศวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 132 ปี

11 ต.ค. 2565 09:18 น. 36 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 132 ปี โดยมี  นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมกรมบัญชีกลาง  เป็นผู้แทนรับมอบและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด