DSI แถลงผลการปฏิบัติงาน การจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบ 20 ปี

11 ต.ค. 2565 09:36 น. 76 ครั้ง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  เป็นหน่วยงานสังกัด กระทรวงยุติธรรม เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมาย กับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล ตลอดระยะเวลา กว่า 20 ปี มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน สามารถทวงคืนที่ดินและทรัพย์สินคืนให้แก่ประเทศชาติ ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมพิเศษรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและเกิดปัญหาสังคมทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมาตรการทางกฎหมายพิเศษตลอดจนการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศในการดำเนินคดีพิเศษ ภายใต้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พุทธศักราช 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการทำงานของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ได้มอบให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติที่ว่า “DSI เข้าถึงง่าย ได้ความยุติธรรม”  จึงได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายและประชาชนให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจและร่วมเป็นเครือข่าย DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้จัดการแถลงผลการปฏิบัติงานและนิทรรศการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบ 20 ปีขึ้น


    วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร   นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการแถลงผลการปฏิบัติงาน และนิทรรศการการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบ 20 ปี  โดยมีนางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วย นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ  คณะกรรมการคดีพิเศษ และองค์กรภาคี เครือข่ายและผู้สนับสนุนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมงาน 

      กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดการแถลงผลการปฏิบัติงานและนิทรรศการ การจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบ 20 ปี ประกอบด้วย การมอบโล่เกียรติยศของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมปฏิบัติงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างดียิ่ง  การมอบเหรียญแม่นปืนกิตติมศักดิ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้กับคณะกรรมการคดีพิเศษทุกท่าน  พร้อมกันนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานสำคัญ ๆ อาทิ การดำเนินคดีแชร์ลูกโซ่ (FOREX 3 D)  , การแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานออนไลน์ (scammer) , การทุจริตสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ , การดำเนินการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด , 8 ปีการค้นหาความยุติธรรม การหายตัวไปของ”บิลลี่” พอละจี รักจงเจริญ เป็นต้น

   การจัดให้มีจุดแสดงอาวุธยุทธภัณฑ์ , เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ , การนำอากาศยานไร้คนขับและแอปพลิเคชันระบบแผนที่ GIS เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด