กรมคุมประพฤติ แจงอดีต ผอ.รร. จ.กาฬสินธุ์ ชวนศิษย์ค้ากาม ลาออกจากอาสาสมัครคุมประพฤติแล้ว พร้อมสั่งถอดถอน

11 ต.ค. 2565 17:13 น. 612 ครั้ง

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด