กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 392 : มีความรักไม่ผิด แต่ร่วมรักในที่สาธารณะมีความผิด

17 ต.ค. 2565 11:44 น. 1,612 ครั้ง


ชื่อตอน : มีความรักไม่ผิด แต่ร่วมรักในที่สาธารณะมีความผิด

       การมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะ ถือว่ามีความผิดฐานอนาจารในที่สาธารณะ ถ้าหากผู้ใดพบเห็นก็สามารถแจ้งตำรวจจับได้ ตามมาตรา 388 แห่งประมวลกฎหมายอาญาผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

       ส่วนกรณีที่ผู้ถ่ายภาพ นำภาพที่มีลักษณะไม่เหมาะสม นำมาเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์ ก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (4) เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่นำภาพไปเผยแพร่ต่อในสังคมออนไลน์ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (5) ซึ่งมีอัตราโทษเช่นเดียวกัน

       ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (4) (5)

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด