บุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” 

19 ต.ค. 2565 15:26 น. 55 ครั้ง

บุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” 

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2565   ณ ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษ  นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้แสดงความยินดี โดยมอบโล่เกียรติยศและเข็มเครื่องหมายบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 5 รายกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ”  ซึ่งเป็นบุคคลที่สมาชิกในชุมชน “ดีเอสไอ” ได้เห็นประจักษ์ชัดแล้วว่าเป็นผู้ที่ฝึกฝน อบรม และขัดเกลาตนเองอย่างยิ่งยวด จนแสดงออกเป็นการประพฤติ ปฏิบัติที่เหมาะควร ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่สำคัญ คือ “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” กับทั้งมีผลงานปฏิบัติงานอันควรแก่การยกย่อง และเชิดชูให้เป็นบุคคลต้นแบบโดยแท้ ได้แก่ 
1.นายวิทยา วิทยาพันธ์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ 
2.นางสาวสิริณภัทฒ์  เกตุสุวรรณ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.นางสาวนันทพร  เฉลิมจิตรอุทัย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
4.นางสาวดวงพร แต้เกษม  นักจัดการงานทั่วไป
5.นางสาวพัชรนันท์  ปาปะโต  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด