• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

กระทรวงยุติธรรม ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ลงวันที่ 21 ต.ค. 2565 09:00 น.

จำนวนผู้อ่าน 33 คน