DSI ติดตามและสนับสนุนการเรียกคืนพื้นที่ชายหาดเลพัง-ลายัน 178 ไร่

1 พ.ย. 2565 13:00 น. 21 ครั้ง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งการให้ นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามหนี้นอกระบบและอำนวยความ เป็นธรรม นายธีรภัทร แก้วจุนันท์ รองผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิโครงการอำนวยความเป็นธรรมด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการเรียกคืนพื้นที่ชายหาดเลพัง-ลายัน 178 ไร่ ของจังหวัดภูเก็ต โดยประชุมร่วมกับ นายปวีณ กุมาร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดภูเก็ต กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ลงพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่ นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอถลาง ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และอีกหลายหน่วยงาน ปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาศาล เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ ในเนื้อที่ 178 ไร่ บริเวณหาดเลพัง-หาดลายัน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อันเป็นผลจากการสอบสวนในคดีพิเศษ และจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการกรณีดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่อง มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลฎีกาไปแล้วจำนวน 4 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 55 ไร่ โดยจะมีการบังคับรื้อถอนโรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างอีกจำนวน 3 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 63 ไร่ ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2565 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 และในรายที่ยังไม่มีการบังคับรื้อถอนตามคำพิพากษาศาลก็จะดำเนินการโดยเร็ว สำหรับกรณีที่มีบุคคลรายใหม่ทื่มีเจตนาเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐและพื้นที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่จะถูกดำเนินการในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 (1) มาตรา 108 ทวิ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง และมาตรา 72 ตรี วรรคหนึ่ง ต่อไป
ในกรณีที่พบว่ามีการบุกรุกที่ดินของรัฐ หรือพื้นที่ป่า ในพื้นที่ครอบคลุมหาดเลพังลายัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และกรณีการบังคับตามคำพิพากษาของศาล การบังคับคดีให้บุคคลออกจากพื้นที่และรื้อถอน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อทวงคืนหาดเลพังลายันคืนให้แก่รัฐโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ หรือพื้นที่ป่า ให้เกิดการยั่งยืนต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด