ผู้ช่วยทูตประจำภูมิภาค HSI เข้าพบ อธิบดี DSI แนะนำตัวในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่

1 พ.ย. 2565 14:41 น. 21 ครั้ง

 

ผู้ช่วยทูตประจำภูมิภาค HSI เข้าพบ อธิบดี DSI แนะนำตัวในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่

วันศุกร์ที่ 28  ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร A)  นายไตรยฤทธิ์   เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ นาย Matthew E. Wright ผู้ช่วยทูตประจำภูมิภาค สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations: HSI) และคณะ ในโอกาสเข้าพบอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อแนะนำตัวนาย Matthew E. Wright ในการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และหารือแนวทางการป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์  การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก  คดียาเสพติด  รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามหนี้นอกระบบ  ซึ่งสอดคล้องกับการจัดตั้งหน่วยงานเป็นการภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ทั้งนี้ ทาง HSI ได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสอดรับกับอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ต่อไป

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด