กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 394 : ทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดนทั้งจับ ทั้งปรับ

1 พ.ย. 2565 15:10 น. 2,419 ครั้ง


ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 26 และมาตรา 31 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่าด้วยเรื่องการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ผู้ใดทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

ทิ้งขยะลงพื้น / ถ่มน้ำลาย / ทิ้งก้นบุหรี่ / คายหมากฝรั่งลงพื้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 26 และมาตรา 31 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง เกิดปฏิกูลแก่น้ำในบ่อ สระ หรือที่ขังน้ำอันมีไว้สำหรับประชาชนใช้สอย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 380

ที่มา : พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด