“ราชทัณฑ์ จัดตั้งศูนย์พัฒนาการทำงานผู้ต้องขัง 70 แห่งนำร่อง มุ่งหวังช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมสร้างจิตสาธารณะแก่ผู้ต้องขัง”

2 พ.ย. 2565 10:03 น. 373 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด