หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมฯ และหน่วยงานข่าวกรองอาชญากรรมรถยนต์แห่งสหราชอาณาจักร ขอบคุณ DSI ติดตามรถหรูโจรกรรมจากอังกฤษ กลับคืนได้จำนวนมาก

2 พ.ย. 2565 11:35 น. 21 ครั้ง

หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมฯ และหน่วยงานข่าวกรองอาชญากรรมรถยนต์

แห่งสหราชอาณาจักร

ขอบคุณ DSI ติดตามรถหรูโจรกรรมจากอังกฤษ กลับคืนได้จำนวนมาก

       วันที่ 1 พ.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ  คณะผู้แทนหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติ(National Crime Agency : NCA) และคณะผู้แทนของหน่วยงานข่าวกรองอาชญากรรมรถยนต์แห่งสหราชอาณาจักร (National Vehicle Crime Intelligence Service : NaVCIS) เข้าพบ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท พเยาว์  ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อหารือข้อราชการและช่วยประสานงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีเกี่ยวกับขบวนการ โจรกรรมรถยนต์ราคาสูง จากประเทศอังกฤษ จำนวน 35 คัน และนำเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย โดยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษช่วยสืบสวนและยึดรถยนต์ เพื่อส่งคืนผู้เสียหายที่แท้จริงในอังกฤษ และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

จากการหารือ ทางคณะผู้แทนจากสหราชอาณาจักร ได้ขอบคุณและชื่นชมผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่สามารถติดตามรถยนต์มาเป็นของกลางได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ จะได้บูรณาการร่วมกันในการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งในประเทศไทย และที่สหราชอาณาจักร เพื่อที่จะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด