DSI แสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 14 ปี หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

7 พ.ย. 2565 15:03 น. 20 ครั้ง

DSI แสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 14 ปี หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

       วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน  2565  นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  มอบหมายให้  พันตำรวจโท พเยาว์  ทองเสน  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ครบรอบ 14 ปี และเพื่อแสดงความขอบคุณที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดีตลอดมา  โดยมี สุวิชชา เพียราษฎร์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 และเว็บไซต์  เป็นผู้รับมอบ  ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน  ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด