DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาร่วมกันประชุมหารือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการค้ามนุษย์

7 พ.ย. 2565 15:55 น. 37 ครั้ง

DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาร่วมกันประชุมหารือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการค้ามนุษย์

วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันตำรวจตรี สิริวิชญ์ ชาญเตชะสิทธิ์กุล ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษในการประชุมร่วมกับพลตำรวจโท ชิฟ พัลลี (Pol.Lt.Gen.Chiv Phally) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชา และพลตำรวจตรีหญิงซิม พนม (Pol.Maj.Gen.Sim Phanom) ผู้บัญชาการต่อต้าการค้ามนุษย์และการพิทักษ์เยาวชน (Department of Anti-Human Trafficking and Juvenile Protection) พร้อมคณะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชา (Cambodian National Police) ณ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาสการประชุมทวิภาคีด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 (Bilateral meeting on Counter Trafficking in Persons between Department of Special Investigation and Cambodian National Police 2022) โดยการสนับสนุนจากโครงการอาเซียน-ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (อาเซียน-แอคท์) หรือ ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมศักยภาพระหว่างหน่วยงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์และแนวทางในการดำเนินคดี รวมถึงการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างทั้งสองหน่วยงานในอนาคต ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด