คณาจารย์คณะตำรวจศาสตร์ และ นรต.ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานศูนย์แผนที่ฯ ดีเอสไอ

9 พ.ย. 2565 08:59 น. 32 ครั้ง

คณาจารย์คณะตำรวจศาสตร์ และ นรต.ชั้นปีที่ 3

เข้าศึกษาดูงานศูนย์แผนที่ฯ ดีเอสไอ


        วันที่ 8 พฤศจิกายน  2565 เวลา 09.00 น.  รศ. พ.ต.อ. มีชัย  สีเจริญ  อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 3  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงาน ณ ส่วนแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีนายพิพัฒน์ เพ็ญภาค ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ และนายไกรศรี สว่างศรี ผู้อำนวยการส่วนแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนที่ฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อากาศยานไร้คนขับ ในการสืบสวนสอบสวน  การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ แบบ 3 มิติ การประยุกต์ใช้กล้องตรวจจับความร้อนจากอากาศยานไร้คนขับ  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนเฝ้าระวัง  การเกิดเหตุอาชญากรรม และการฝึกจำลองบินอากาศยานไร้คนขับเสมือนจริง 
        ทั้งนี้  การศึกษาดูงานของโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการองค์ความรู้และความร่วมมือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการก่อตั้งสถาบันการฝึกอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับในการสืบสวนสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสร้างความร่วมมือในการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด