DSI ร่วมกับบ้านพักเด็กฯ สกลนคร ช่วยเหลือเด็กที่น่าเชื่อได้ว่าเกิดจากการอุ้มบุญผิดกฎหมายDSI ร่วมกับบ้านพักเด็กฯ สกลนคร ช่วยเหลือเด็กที่น่าเชื่อได้ว่าเกิดจากการอุ้มบุญผิดกฎหมาย    

10 พ.ย. 2565 16:56 น. 19 ครั้ง

DSI ร่วมกับบ้านพักเด็กฯ สกลนคร ช่วยเหลือเด็กที่น่าเชื่อได้ว่าเกิดจากการอุ้มบุญผิดกฎหมายDSI ร่วมกับบ้านพักเด็กฯ สกลนคร ช่วยเหลือเด็กที่น่าเชื่อได้ว่าเกิดจากการอุ้มบุญผิดกฎหมาย    

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) เวลาประมาณ 10.00 น. นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้นายเอกจิต ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 2 หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 236/2565  พร้อมด้วยนางสาวธนวรรณ  อัคคพาณิช พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ และนายอนุรักษ์  ขจรฤทธิ์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรกุสุมาลย์ ดำเนินการช่วยเหลือเด็กที่น่าเชื่อได้ว่าเกิดจากการอุ้มบุญผิดกฎหมาย เพื่อให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก  การปฏิบัติการในครั้งนี้ เกิดจากการสืบสวนขยายผลในคดีพิเศษที่ 236/2565 กรณี ขบวนการลักลอบจัดหาหญิงไทยเพื่อรับจ้างตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) ให้กับผู้ว่าจ้างชาวต่างประเทศที่มีลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในจังหวัดหนองคาย กรณี เด็กชายแทนไท (นามสมมติ)  จึงพบว่ามีเด็กที่น่าเชื่อได้ว่าเกิดจากการอุ้มบุญผิดกฎหมาย ถูกนำมาฝากเลี้ยงไว้กับกลุ่มบุคคลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้วางแผนร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ตำรวจภูธรกุสุมาลย์ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เข้าทำการช่วยเหลือเด็กที่น่าเชื่อได้ว่าเกิดจากการอุ้มบุญผิดกฎหมาย จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ทำการรวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีกับขบวนการลักลอบจัดหาหญิงไทยเพื่อรับจ้างตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) ให้กับผู้ว่าจ้างชาวต่างประเทศที่มีลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด