รมว.ยุติธรรม ต้อนรับ “รัฐมนตรียุติธรรมเวียดนาม” โชว์ใช้กฎหมายไกล่เกลี่ย ช่วยประชาชนแก้หนี้ ๙๔,๐๐๐ ครอบครัว มูลค่า ๒๖,๐๐๐ ล้านบาท ยืนยัน ไทยพร้อมสนับสนุน เวียดนามเต็มที่

18 พ.ย. 2565 11:07 น. 114 ครั้ง

เสาวลักษณ์/ข่าว

กฤษดา/ถ่ายภาพ/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ