กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 400 : ยาลิ้นฟ้า อันตรายกว่าที่คิด โทษหนักทั้งผู้เสพ-ผู้ขาย

21 พ.ย. 2565 09:19 น. 231 ครั้ง


          "ยาลิ้นฟ้า" หรือยาโรฮิบนอล ( Rohypnol 542) เป็นยาระงับประสาท จัดเป็น ยาควบคุมที่แพทย์จะต้องสั่งจ่ายยาเท่านั้น สถานพยาบาลที่จะสั่งจ่ายยานี้ได้ต้องได้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไม่สามารถจำหน่ายในร้านขายยาทั่วไปได้ เพราะอาจมีผลข้างเคียงถึงชีวิต เช่น หยุดหายใจ หากเสพปริมาณมาก หรือเสพร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สูงมาก

ผู้ที่ใช้ยา และผู้จำหน่ายยาชนิดนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ดังนี้
     1. ความผิดฐานจำหน่าย : ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 700,000 บาท
     2. ความผิดฐานโฆษณา : ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     3. ความผิดฐานเสพ : ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     4. ความผิดฐานใช้ให้ผู้อื่นเสพ : ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

************************************************

ที่มา : ประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา 37มาตรา 94มาตรา 104มาตรา 106มาตรา 137มาตรา 149 (2)
มาตรา 162 และมาตรา 172

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด