รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ความห่วงใยต่อกระบวนการดูแลเด็กให้ตระหนักรู้ถึงการกระทำผิด”

16 มี.ค. 2560 16:17 น. 1,617 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด