บอร์ด ป.ป.ส. ยืนยันกัญชาต้องควบคุมอย่างเหมาะสม เตรียมใช้กฎหมายอื่น อุดช่องว่าง ระหว่างรอร่าง พรบ.กัญชา กัญชง ผ่านสภา พร้อมเผยความคืบหน้าการสร้างผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม

23 พ.ย. 2565 15:07 น. 99 ครั้ง

เสาวลักษณ์ : ข่าว

นิวัฒน์ : ถ่ายภาพ - ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ