สยจ. นราธิวาส ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณที่พักเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ

24 พ.ย. 2565 08:24 น. 51 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.40 น. เกิดเหตุผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิด เหตุเกิดบริเวณเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยผู้ก่อเหตุได้นำรถยนต์ประกอบระเบิด (คาร์บอม) ขับมาจอดทิ้งไว้ภายในบริเวณแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจและได้หลบหนีไป จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุทราบว่า มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น 43 ราย รวมทั้งทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาสดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาสได้ประสานพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส เพื่อสอบถามข้อมูลคดี และลงพื้นที่แจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) ให้แก่ผู้บาดเจ็บและทายาทเสียชีวิต พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่เยียวยาประจำ
ศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาฯ อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อสอบถามแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อชีวิต ดังนี้   

             (1) ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาท

             (2)​ ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท

             (3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน 40,000 บาท

             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 110,000 บาท

        กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้   

             (1) ค่ารักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 40,000 บาท

             (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท

             (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่ายในอัตราค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดนราธิวาสเป็นจำนวนเงิน 328 บาทต่อวัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

             (4) ค่าความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด