กรมบังคับคดีแจ้งพร้อมช่วยเหลือผู้ขับรถกระบะขนน้ำมันจุดไฟพุ่งชนสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

24 พ.ย. 2565 13:16 น. 148 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด