รมว.ยุติธรรม ร่วมงานสถาปนากองทุนแม่ พบ ปธ.เครือข่าย - ผู้นำชุมชน กทม.กว่า ๑,๒๐๐ คน ชวนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดเป็นเครือข่ายป้องกัน ยันปิดตัวตนคนแจ้งปลอดภัย100% ขอบคุณทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ทำให้สังคมปลอดภัยมากขึ้น

25 พ.ย. 2565 23:59 น. 200 ครั้ง

เสาวลักษณ์ : ข่าว

นิวัฒน์ : ถ่ายภาพ - ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ