บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินรายได้จากการประมูลกล้องถ่ายภาพ และมอบกล้องถ่ายภาพ ให้กับมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินรายได้จากการประมูลกล้องถ่ายภาพ และมอบกล้องถ่ายภาพ ให้กับมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานอำนวยการ โครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ให้แก่มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิภูบดินทร์ฯ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีและรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ฯ คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา เหรัญญิกมูลนิธิฯ และนางจิรภา สินธุนาวา กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว
พร้อมกันนี้นายสุวัฒน์ อังคฑาภิมณฑ์ ที่ปรึกษา และนายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี

สำหรับการจัด โครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562(เพื่อ 22 องค์กรการกุศล)
โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมพลังกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม โดยได้จัดการประมูลในงาน Sustainability Expo 2022 (SX) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และในวันนี้ (15 พ.ย.) จึงได้มีการส่งมอบเงินจากการประมูลกล้องถ่ายภาพจำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) และมอบกล้องถ่ายภาพให้กับมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์