รมว.ยุติธรรม ร่วมยินดี ๔๘ ปี สถาปนากรมบังคับคดี ขอเร่งประชาสัมพันธ์งานไกล่เกลี่ย เป็นของขวัญปีใหม่ให้ ปชช. หลังจัดไปแล้ว ๗๗ จังหวัด ช่วยไป ๙๔,๓๒๘ ครอบครัว ทุนทรัพย์ ๒๓,๕๒๙ ล้านบาท พร้อมกระตุ้น ขรก.ทำงานเชิงรุกบูรณาการร่วมกันให้กระทรวงเป็นที่พึ่งประชาชน

28 พ.ย. 2565 15:07 น. 175 ครั้ง

เสาวลักษณ์ : ข่าว

นิวัฒน์ : ถ่ายภาพ - ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ