รมว.ยุติธรรม ต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม

30 พ.ย. 2565 22:52 น. 98 ครั้ง

เสาวลักษณ์/ข่าว

นิวัฒน์/ถ่ายภาพ

กฤษดา/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ