รมว.ยุติธรรม มอบนโยบายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๔๔)” มุ่งพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ในพื้นที่

30 พ.ย. 2565 22:56 น. 185 ครั้ง

เสาวลักษณ์/ข่าว

พิษณุ/ถ่ายภาพ

กฤษดา/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ