อสส.-ผบ.ตร.ออสเตรเลีย เปิดโต๊ะเจรจา "สมศักดิ์" ถกแนวทางร่วมมือปราบยาเสพติด - อาชญากรข้ามชาติ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีความรู้เพื่อหาทางป้องกัน ต่างชาติชมประมวลกม.ใหม่วิธีการเข้าตาชาวโลก


วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 16:00 น.

อสส.-ผบ.ตร.ออสเตรเลีย เปิดโต๊ะเจรจา "สมศักดิ์" ถกแนวทางร่วมมือปราบยาเสพติด - อาชญากรข้ามชาติ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีความรู้เพื่อหาทางป้องกัน ต่างชาติชมประมวลกม.ใหม่วิธีการเข้าตาชาวโลก