รมว.ยุติธรรม ลงนามเอ็มโอยู ๑๕ หน่วยงาน เร่งบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด หลังพบผู้เสพ จนป่วยทางจิต เพิ่มมากขึ้น มั่นใจ ช่วยแก้ปัญหาได้ ขณะที่ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ชี้ ส่งผู้เสพเข้าบำบัดของ ก.สาธารณสุข ยังไม่มีความพร้อม ยกหน่วยงานทำได้ดีคือ มหาดไทย-กลไกท้องถิ่น


วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 00:00 น.

รมว.ยุติธรรม ลงนามเอ็มโอยู ๑๕ หน่วยงาน เร่งบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด หลังพบผู้เสพ จนป่วยทางจิต เพิ่มมากขึ้น มั่นใจ ช่วยแก้ปัญหาได้ ขณะที่ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ชี้ ส่งผู้เสพเข้าบำบัดของ ก.สาธารณสุข ยังไม่มีความพร้อม ยกหน่วยงานทำได้ดีคือ มหาดไทย-กลไกท้องถิ่น