รมว.ยุติธรรม ร่วมงานสถาปนาดีเอสไอครบรอบ ๒๐ ปี ขอบคุณทุกคนทำงานหนักช่วยประชาชนจนสังคมเชื่อมั่น ขออย่าหยุดพัฒนาตามให้ทันเทคโนโลยี อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เล็งร่วมมือ FBI พัฒนาองค์กรให้เท่าเทียม


วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 00:00 น.

รมว.ยุติธรรม ร่วมงานสถาปนาดีเอสไอครบรอบ ๒๐ ปี ขอบคุณทุกคนทำงานหนักช่วยประชาชนจนสังคมเชื่อมั่น ขออย่าหยุดพัฒนาตามให้ทันเทคโนโลยี อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เล็งร่วมมือ FBI พัฒนาองค์กรให้เท่าเทียม