กระทรวงยุติธรรมเผยความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายเช็คเด้ง

1 ธ.ค. 2565 15:41 น. 9,663 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรมเผยความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายเช็คเด้ง

โดย นายยอดฉัตร ตสาริกา ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด