สยจ. ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี สองนักเรียนหญิงขับขี่รถจักรยานยนต์ข้ามแยก ถูกรถเก๋งที่ขับมาทางตรงชนได้รับบาดเจ็บสาหัส

4 ธ.ค. 2565 08:11 น. 46 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเวลาเย็น เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า พุ่งชนรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าเหตุเกิดที่บริเวณสามแยกบ้านนาค้อ ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เป็นเหตุให้นักเรียนหญิงอายุ 17 ปี ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้รับบาดเจ็บที่ขาข้างขวา ซึ่งแพทย์ทำการรักษาผ่าตัดดามเหล็กให้ ยังไม่สามารถเดินและช่วยเหลือตัวเองได้ และเด็กหญิงอายุ 13 ปี ซึ่งเป็นคนซ้อนรถจักรยานยนต์ ได้รับบาดเจ็บที่ขาขวากรามหัก ยังไม่สามารถขยับกรามได้ มารดาต้องบดอาหารให้รับประทานตลอดเวลา ส่วนทางคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นได้ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ประสานแจ้งสิทธิการรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) แก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย โดยได้ดำเนินการแจ้งสิทธิฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะผู้เสียหาย ตามความในมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้

              (1) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท 

              (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท 

              (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราค่าแรง
ขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนเงิน 340 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              (4) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด