สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันพ่อแห่งชาติ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธ.ค. 2565 17:24 น. 26 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายอุทัย ชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร

ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย  นวลภักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายวัชรกร  ตุ่ยไชย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันพ่อแห่งชาติ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด