สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

5 ธ.ค. 2565 22:27 น. 15 ครั้ง

ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางจารุภา งามละม้าย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนน จัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึก และความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ในการรักษาความสะอาด โดยมี นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ผู้แทนส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด