สยจ. สระแก้ว ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี วัยรุ่นเมืองอรัญประเทศเขม่นกันในงานโต้ลมหนาว ขากลับตามไปไล่ฟันเสียชีวิต 1 ราย ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย

6 ธ.ค. 2565 08:29 น. 45 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 เกิดเหตุวัยรุ่นทำร้ายร่างกายกัน มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายราย เหตุเกิดบริเวณหลังตลาดถนนโรงปลาร้า ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ 16 ปี และมีผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุ 13 และ 16 ปี จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นวัยรุ่นสองกลุ่มที่เขม่นกันในงานโต้ลมหนาวโคกสูง ระหว่างที่วัยรุ่นทั้งสองกลุ่มกลับจากงานมุ่งหน้าอำเภออรัญประเทศ ได้เจอกันระหว่างทางและเกิดทะเลาะวิวาทกัน โดยมีมีดพร้าตัดอ้อยเป็นอาวุธ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับเจ็บดังกล่าว ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ 3 ราย และตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้วดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 

        เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้วได้ลงพื้นที่พบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ เพื่อสอบถามข้อมูลคดี และเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังผู้บาดเจ็บและทายาทของผู้เสียชีวิต เพื่อแจ้งสิทธิแก่ทายาทของผู้เสียชีวิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ในฐานะผู้เสียหาย ตามความในมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้ 

              (1) ค่ารักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 40,000 บาท

              (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท

              (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่ายในอัตราค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดสระแก้วเป็นจำนวนเงิน 335 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              (4) ค่าความเสียหายอื่น จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท

        กรณีความผิดต่อชีวิต ดังนี้   

              (1) ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาท

              (2)​ ค่าจัดการศพ จำนวน  20,000 บาท

              (3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน  40,000 บาท

              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 110,000 บาท 

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด