สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธรร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

6 ธ.ค. 2565 09:35 น. 12 ครั้ง

วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร โดยนางสาวนฤมล แสนทวีสุข ยุติธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายคมศักดิ์ วงษ์ไกร ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบยุติธรรม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพร้อมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมยุติธรรมในจังหวัดยโสธรเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนข้าราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ชมรมคนพิการจังหวัดยโสธร และประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ