สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565

6 ธ.ค. 2565 09:37 น. 8 ครั้ง

         วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร โดยนางสาวนฤมล แสนทวีสุข ยุติธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายคมศักดิ์ วงษ์ไกร ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบยุติธรรม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพร้อมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมยุติธรรมในจังหวัดยโสธรและเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ