สยจ.สฎ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565)

6 ธ.ค. 2565 09:42 น. 12 ครั้ง

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565) โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด