สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

6 ธ.ค. 2565 09:59 น. 37 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
โดย นางนงนุช กุมศัตรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมภูผาแดง ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ