สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

6 ธ.ค. 2565 10:07 น. 31 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดย นางนงนุช กุมศัตรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ