ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เข้าพบเลขาธิการสำนักงาน​ศาลยุติธรรม เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕

16 ธ.ค. 2565 09:09 น. 109 ครั้ง

ชญาภา/ข่าว

อรรถโกวิท/ถ่ายภาพ

กฤษดา/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ