ร่วมประมูลทรัพย์ในการขายทอดตลาดที่กรมบังคับคดี

21 มี.ค. 2560 14:33 น. 3,487 ครั้ง

ก่อนซื้อรถ ซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน
ลองมาที่กรมบังคับคดี
ร่วมประมูลทรัพย์ในการขายทอดตลาด
คุณอาจได้ของดี ราคาย่อมเยากว่าที่คิด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด