ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ

21 มี.ค. 2560 14:36 น. 1,716 ครั้ง

ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ
ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
สอบถามข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะด้านงานคุมประพฤติ โทร.0-2141-4743

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด