กฎหมายสามัญประจำบ้าน ตอน “ชนวัวควายตาย อย่าเพิ่งจิตตก”

21 มี.ค. 2560 14:38 น. 2,391 ครั้ง

หากเราขับรถอยู่บนท้องถนน แล้วเกิดเหตุทำให้สัตว์เลี้ยงของผู้อื่นตาย
อย่าเพิ่งตกใจครับ ตามกฎหมายแล้วต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป
พบกับ กฎหมายสามัญประจำบ้าน
ตอน “ชนวัวควายตาย อย่าเพิ่งจิตตก”

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด