ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

21 มี.ค. 2560 14:40 น. 2,781 ครั้ง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
บริการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
รับแจ้งเบาะแส และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
โทร.0-2141-5100

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด