โชคที่ไม่ชอบ เจอของหล่นจากคอนโด

21 มี.ค. 2560 14:43 น. 588 ครั้ง

มีท่านใดเคยเจอกับเหตุการณ์ สิ่งของร่วงหล่นลงมาจากที่พักอาศัยบ้างไหมคะ
หากเป็นเช่นนี้ ผู้ใดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ?
พบกับ กฎหมายสามัญประจำบ้าน
ตอนที่ 74 “ โชคที่ไม่ชอบ เจอของหล่นจากคอนโด ”

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด