เชิญชวนดาวโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น "LED Property"ผ่านโทรศัพท์มือถือ

21 มี.ค. 2560 14:47 น. 1,699 ครั้ง

ขอเชิญชวนผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป
ดาวโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น "LED Property"
ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ค้นหาทรัพย์
ที่มีการประกาศขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด