ยธ. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐

21 มี.ค. 2560 15:33 น. 2,115 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ จัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมเปิดตัวระบบจัดจำหน่ายในรูปแบบ E – Commerce เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค Thailand ๔.๐

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “๑ คน ๑ ทักษะ” เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวนกว่า ๕๐ แห่งทั่วประเทศ โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจำและทัณฑสถาน เข้าร่วมฯ ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้ริเริ่มจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ รวมเป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี จึงสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับการฝึกทักษะในการผลิตสินค้าที่สามารถจัดจำหน่ายในท้องตลาดได้ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับนำไปประกอบอาชีพเมื่อภายหลังพ้นโทษ โดยผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ถือได้ว่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับจากประชาชน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตหลังพ้นโทษได้อย่างปกติสุข อันเป็นการ “เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง” คืนคนดีสู่สังคมอย่างแท้จริง

          อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการฯ ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “1 คน 1 ทักษะ” เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกวิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพช่าง งานฝีมือ งานประดิษฐ์ และงานบริการ อาทิ การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม การนวดแผนไทย การเสริมสวย คาร์แคร์ เป็นต้น โดยนอกจากจะช่วยสร้างความรู้และพัฒนาฝีมือผู้ต้องขัง ยังช่วยฝึกนิสัยการทำงาน สร้างความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความเอาใจใส่ ความขยันหมั่นเพียร และความอดทนให้กับผู้ต้องขัง เพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงานจากผู้ประกอบการเมื่อภายหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ

          สำหรับความพิเศษของการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งนี้ คือการเปิดตัวช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ่านระบบ E – commerce ภายใต้แบรนด์ “Good Products, Good People” เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand ๔.๐ โดยประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้น ด้วยช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์ ww.gpgpthai.com แอพพลิเคชั่นไลน์ (ไอดี gpgpthai) เฟสบุ๊ค (E-Commerce ราชทัณฑ์) และหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘ ๘๒๗ ๓๕๖๒ ซึ่งจะช่วยนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จักไปสู่สากล

***********************************

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด