รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะอัยการสูงสุด

19 ธ.ค. 2565 21:13 น. 133 ครั้ง

นันนวัฒน์/ข่าว

พิษณุ/ถ่ายภาพ/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ