ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เข้าพบหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข หารือการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕

21 ธ.ค. 2565 11:30 น. 163 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ