กฎหมายสามัญประจำบ้าน ตอน "จะออกหมายจับได้ ต้องมีเหตุผล"

21 มี.ค. 2560 16:16 น. 612 ครั้ง

การจับกุมผู้ต้องหาที่กระทำผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีหมายศาล
ก่อนกระทำการจับกุมหรือเข้าควบคุมตัวหรือไม่
ร่วมค้นหาคำตอบได้ใน
กฎหมายสามัญประจำบ้าน
ตอน "จะออกหมายจับได้ ต้องมีเหตุผล"

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด